Home TV2 VNPT

190.000

  • Tốc độ internet: 120Mbps
  • Truyền hình MyTV: gói Nâng Cao 178 kênh
  • TT 06 tháng TẶNG 1-2 THÁNG
  • TT 12 tháng TẶNG 3-4 THÁNG

(Ngừng đăng ký mới từ 1/7/2023)

** Giá đã bao gồm VAT

ĐĂNG KÝ NGAY