Home 3 Super Mesh VNPT

220.000

  • Tốc độ: 150 Mbps
  • Trả trước 06 tháng TẶNG 1-2 THÁNG
  • Trả trước 12 tháng TẶNG 3-4 THÁNG
  • Trang bị 01 Wifi Mesh – Modem 2 Băng tần

ĐĂNG KÝ NGAY 

(Ngừng đăng ký mới từ 1/7/2023)

(Giá đã bao gồm 10% VAT)