VP15

922.320

Tốc độ internet cáp quang: 120 Mbps
Miễn phí chia sẻ data 3G/4G: 100 GB
Miễn phí 01 IP tĩnh.
Miễn phí thoại nội nhóm.
Miễn phí 3.000 phút gọi nội mạng.
Miễn phí SMS Brandname 1.000 SMS nội mạng.

  • Giá hàng tháng: 1.098.000
  • Gói trả trước 6 tháng: 5.533.920
  • Gói trả trước 12 tháng: 11.067.840