DN 45

94.000

Gói cước DN 45 VinaPhone trả sau ưu đãi hàng tháng:

  • Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng VinaPhone và ĐTCĐ VNPT.