SME149

149.000

  • Data: 2GB/ngày
  • Thoại nội mạng: 1.000 phút/tháng
  • Thoại ngoài mạng: 150 phút/tháng
  • Tin nhắn trong nước: 70 SMS

Đăng ký hãy gọi ngay hotline: 0886.116.116