SME249

249.000

  • Data: 4GB/ngày
  • Thoại nội mạng: 1.500 phút/tháng
  • Thoại ngoài mạng: 250 phút/tháng
  • Tin nhắn trong nước: 150 SMS

Đăng ký hãy gọi ngay hotline: 0886.116.116