SME299

299.000

  • Data: 5GB/ngày
  • Thoại nội mạng: 2.000 phút/tháng
  • Thoại ngoài mạng: 300 phút/tháng
  • Tin nhắn trong nước: 200 SMS

Đăng ký hãy gọi ngay hotline: 0886.116.116