Thương gia 999

999.000

  • Data: 11Gb/ngày
  • Thoại ngoài mạng: 1.100 phút/tháng
  • Thoại nội mạng: 6.000 phút/tháng

Hotline đăng ký: 0886.116.116

  • Cước thuê bao tháng = 0đ
  • Data hết dung lượng ngừng truy cập