Thương Gia 249 TG249

249.000

  • Data: 2Gb/ngày
  • Thoại ngoài mạng: 200 phút/tháng
  • Thoại nội mạng: 1.500 phút/tháng

Hotline đăng ký: 0886.116.116

  • Cước thuê bao tháng = 0đ
  • Data hết dung lượng ngừng truy cập