Thương Gia 499 TG499

499.000

  • Data: 6Gb/ngày >> 12Gb/ngày
  • Thoại ngoài mạng: 600 phút/tháng
  • Thoại nội mạng: 4.000 phút/tháng
  • Tin nhắn nội mạng: 500 SMS

Hotline đăng ký: 0886.116.116

ĐĂNG KÝ NGAY

  • Data hết dung lượng ngừng truy cập