Vinaphone Trả Sau Đỉnh 60G D60G

120.000

  • Data: 2 GB/ ngày
  • Thoại nội mạng: 1.500 phút/ tháng
  • Thoại ngoài mạng: 50 phút/ tháng

(Ngừng đăng ký mới từ 15/06/2023)