Gói cước D60S VinaPhone Trả trước

70.000

  • Data: 2 GB/ngày
  • Thoại nội mạng: 1.500 phút/tháng
  • Thoại ngoài mạng: 50 phút/tháng
  • Giá gói: 70.000 đồng/tháng
  • Thời hạn sử dụng: gói 6/12 tháng

(ngừng đăng ký mới từ 15/06/2023)