Gói cước VD149S VinaPhone Trả trước

86.667

  • Data: 4 GB/ngày
  • Thoại nội mạng: 1.500 phút/tháng
  • Thoại ngoài mạng: 200 phút/tháng
  • SMS nội mạng: 200 SMS/tháng
  • Giá gói: 86.667 đồng/tháng
  • Thời hạn sử dụng: gói 6/12 tháng

(ngừng đăng ký mới từ 15/06/2023)