Gói cước VD149SV VinaPhone Trả trước

106.667

  • Data: 4 GB/ngày
  • Thoại nội mạng: 1.500 phút/tháng
  • Thoại ngoài mạng: 200 phút/tháng
  • SMS nội mạng: 200 SMS/tháng
  • MyTV gói Chuẩn >140 kênh
  • Giá gói: 106.667 đồng/tháng
  • Thời hạn sử dụng: gói 3 tháng

Đăng ký gói VD149SV 3T