Vinaphone Trả Trước VD149S Thoại Data 4GB/ngày

87.000

  • Data: 4GB/ngày
  • Thoại nội mạng: 1.500 phút/tháng
  • Thoại ngoài mạng: 200 phút/tháng
  • Thời hạn sử dụng: 180 ngày

LINK ĐĂNG KÝ NGAY

  • Điều kiện đăng ký: Trả trước 06 tháng