IGATE EW12SX

0

  • Hoạt động đồng thời trên 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz
  • Thiết bị sử dụng chuẩn công nghệ WiFi tiên tiến 802.11 ax ứng dụng OFDMA, 1024 QAM, TWT
  • Hoạt động như một bộ định tuyến (Router WiFi)
  • Xác thực và bảo mật
  • Tính năng multi-WAN
  • Định tuyến mạng/Quản lý thiết bị