Lưu trữ thẻ: băng tần 5G

Băng tần 5G chính thức đầu tiên ở Việt Nam cấp phép cho VinaPhone

Cục Tần Số Vô Tuyến Điện Cấp Giấy Phép Sử Dụng Băng Tần Cho Tập [...]