Lưu trữ thẻ: cổng thông tin 1022

Tổng đài 1022 miễn cước cuộc gọi cho người dân TP.HCM từ 28/7/2021

Kể Từ Ngày 28/7/2021, Người Dân TP.HCM Khi Liên Hệ Tổng Đài 1022 Được Miễn [...]