Lưu trữ thẻ: hóa đơn điện tử không đầy đủ nội dung

Hóa đơn điện tử không đầy đủ nội dung vẫn hợp pháp

Nghị Định 123/2020/NĐ-CP Của Chính Phủ Về Hóa Đơn Hiệu Lực Từ 1/7/2022 QuyĐịnh 10 [...]