Lưu trữ thẻ: VNPT đóng góp 400 tỷ

Tập đoàn VNPT đóng góp 400 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng COVID-19

Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam VNPT Đã Đóng Góp 400 Tỷ Đồng [...]