Lưu trữ thẻ: vùng phủ sóng 5G VinaPhone

Vùng phủ sóng 5G VinaPhone được VNPT công bố tại 2 thành phố lớn

VNPT Công Bố Chính Thức Vùng Phủ Sóng Mạng Di Động 5G VinaPhone Tại Hà [...]