Chữ ký số và hóa đơn điện tử hỗ trợ khi doanh nghiệp nộp thuế

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đã có 794.134 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Số liệu tính đến ngày 19/10/2020 cho thấy đã đạt 99,32% doanh nghiệp đang hoạt động chuyển đổi số.

Chữ ký số và hóa đơn điện tử hỗ trợ khi doanh nghiệp nộp thuế

Doanh nghiệp tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử trong khai báo thuế

Tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 19/10/2020 đã có 255 doanh nghiệp tham gia thí điểm. Sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp khai báo và nộp thuế điện tử nhanh chóng. Hóa đơn điện tử sử dụng thí điểm là loại hóa đơn có gắn mã của cơ quan thuế.

Theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Với định hướng giai đoạn 2021-2030 của Tổng cục Thuế, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Ngành Thuế đã cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó Tổng cục Thuế cũng đã triển khai các hệ thống một cửa điện tử tiện lợi.

Cơ quan Thuế đã hoàn thành kết nối xác thực, triển khai tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử. Giải pháp nộp thuế điện tử dành cho doanh nghiệp và cá nhân và nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy lên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc.

Thay đổi thủ tục hành chính thuế để hỗ trợ doanh nghiệp

Tổng cục Thuế cho biết song song với công tác tăng cường các biện pháp thu ngân sách. Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện những giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế.

Tổng cục Thuế tiếp tục hướng dẫn các cục thuế triển khai khai nộp điện tử đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản. Cơ quan Thuế các cấp sẽ tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin. Như ứng dụng chữ ký số trong khai báo thuế cho doanh nghiệp.

Đảm bảo đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế. Đồng thời xây dựng chính phủ điện tử, đảm bảo vận hành, hỗ trợ hệ thống hoạt động ổn định. Hệ thống thông suốt và xây dựng nhiều tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp…. Qua đó đơn giản hoá thủ tục hành chính thuể, giảm số giờ tuân thủ về thuế.

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, rà soát chặt chẽ, hồ sơ khai thuế trên hệ thống quản lý người nộp thuế.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết các gói cước, sản phẩm, dịch vụ,
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0886.116.116
hoặc đăng ký trực tuyến tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *