Doanh nghiệp bạn đã sử dụng hóa đơn điện tử – khai thuế điện tử chưa?

Tính từ đầu năm đến ngày 19/9/2020 số lượng doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt tỷ lệ 98%. Với tổng 778.093 doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế. Các doanh nghiệp đã thực hiện hơn 2,4 triệu giao dịch nộp thuế điện tử. Tổng số tiền thu là 454.055 tỷ đồng và 24,7 triệu USD.

Doanh Nghiệp Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Khai Thuế Điện Tử

Đến ngày 19/9, đã có 790.924 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Đạt 99,65% doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước.

Cũng đã có 7.724 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử, đạt 95,94%. Hệ thống đã tiếp nhận và giải quyết hoàn 13.751 hồ sơ với tổng số tiền hơn 80.941 tỷ đồng.

Đã có 977.396 hóa đơn điện tử đăng ký đã được cấp mã. Tổng doanh thu trên HĐĐT đã cấp mã là hơn 25.666 tỷ đồng. Số thuế trên hóa đơn điện tử đã cấp mã là hơn 2.265 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã có bước chuyển biến tích cực. Thực hiện nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nộp thuế tiện ích cho người dân.

Đối với các doanh nghiệp lần đầu sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử; doanh nghiệp cần đăng ký chữ ký số để thực hiện xác thực trên hệ thống.

Tất cả doanh nghiệp đang chuyển đổi số, còn doanh nghiệp bạn thì sao?

Nếu doanh nghiệp bạn chưa đăng ký hóa đơn điện tửchứng thư số… hãy gọi ngay chúng tôi.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết các gói cước, sản phẩm, dịch vụ,
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0886.116.116
hoặc đăng ký trực tuyến tại đây