Nghị định 123 về hóa đơn điện tử có điểm mới cần lưu ý

Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành nhằm bổ sung thay thế cho nghị định 119/2018/NĐ-CP trước đây. Tổng cục thuế đã có công văn số 4868/TCT-CS gởi cục thuế các tỉnh thành trực thuộc trung ương. Trong công văn này cũng đã nêu những nội dung mới về hóa đơn điện tử.

Nghị Định 123/2020/NĐ-CP về Hóa đơn điện tử có những điểm mới

Các nội dung mới điển hình của nghị định 123 về hóa đơn điện tử

So với nghị định 119/2018/NĐ-CP trước đây, nghị định 123/2020/NĐ-CP có những điểm mới doanh nghiệp cần quan tâm:

  • Thêm 02 loại hóa đơn điện tử mới do cơ quan thuế đặt in và quy định về chứng từ. Cụ thể như sau:

+ Về hóa đơn điện tử: Nghị định 123 quy định thêm 02 loại hóa đơn điện tử mới đó là: hóa đơn điện tử bán tài sản công và hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia; bổ sung quy định về hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in để bán cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng và trường hợp được mua hóa đơn của cơ quan thuế.

+ Về chứng từ: Nghị định 123 về hóa đơn điện tử bổ sung quy định về chứng từ bao gồm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, biên lai thuế, phí, lệ phí được thể hiện theo hình thức điện tử hoặc đặt in, tự in.

  • Về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ:

Điều 5 Nghị định 123 quy định một số hành vi bị cấm được quy định cụ thể đối với 02 đối tượng là công chức thuế và tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ và các cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan, cụ thể:

+ Cấm công chức thuế có hành vi bao che, thông đồng để tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; cấm gây phiền hà, khó khăn với tổ chức, cá nhân khi đến mua hóa đơn và chứng từ.

+ Cấm những hành vi gian dối trong sử dụng hóa đơn trái phép, cản trở công chức thuế thi hành công vụ; truy cập trái phép làm sai lệch và phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ; hối lộ hoặc có các hành vi liên quan đến hóa đơn nhằm thu lợi bất chính với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ và các cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

  • Về hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ

Khoản 9 Điều 3 Nghị định 123 quy định rõ 07 hành vi được xác định là sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và 07 hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ…

Những điểm mới trong nghị Định 123/2020/NĐ-CP về Hóa đơn điện tử

Dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT

VNPT Invoice là dịch vụ hóa đơn điện tử của VNPT cung cấp cho khách hàng. Với nhiều gói hóa đơn đa dạng phù hợp với đa dạng quy mô của doanh nghiệp.

VNPT là nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín, dữ liệu được bảo mật an toàn. Sử dụng hóa đơn điện tử VNPT giúp giảm chi phí vận hành, tiết kiệm hơn hóa đơn giấy 80%.

Hóa đơn điện tử VNPT dễ dàng tích hợp trên các hệ thống kế toán thông qua API Web Service. Hóa đơn điện tử của VNPT được lưu trữ tập trung tại IDC chuẩn Tier III quốc tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết các gói cước, sản phẩm, dịch vụ,
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0886.116.116
hoặc đăng ký trực tuyến tại đây