Thông tư 68 về hóa đơn điện tử cần lưu ý những điểm gì?

Thông tư 68 hướng dẫn thực hiện NĐ 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn điện tử. Cụ thể các điểm nổi bật được VNPT Business tổng hợp chi tiết sau đây:

Điều kiện yêu cầu đối với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tại Thông tư 68

Doanh nghiệp được chọn cho mình đơn vị cung cấp Giải pháp Hóa đơn điện tử tốt nhất. Thông tư 68/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành có quy định điều kiện tổ chức cung cấp HĐĐT. Cụ thể như sau:

Về đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp công nghệ thông tin;
 • Cũng như khả năng phát triển các giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức.

Bộ phận nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

 • Có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin;
 • Trong đó có nhân viên kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu;
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống trao đổi dữ liệu HĐĐT.

Hạ tầng kỹ thuật tiêu chuẩn của đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT

 • Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật, quy trình sao lưu dữ liệu tại trung tâm dữ liệu chính;
 • Có trung tâm hệ thống dự phòng đặt cách xa trung tâm dữ liệu chính tối thiểu 20km;
 • Kết nối trao đổi dữ liệu HĐĐT với cơ quan thuế phải đáp ứng yêu cầu quy định theo NĐ119;
 • Hệ thống vận hành đảm bảo hoạt động liên tục không gián đoạn hay mất dữ liệu hóa đơn.

Năng lực tài chính của nhà cung cấp hóa đơn điện tử

 • Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 • Với giá trị cam kết bảo lãnh trên 5 tỷ đồng cho nhà cung cấp hóa đơn điện tử;
 • Nhằm giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong cung cấp dịch vụ.

Đây là tiêu chí quan trọng giúp doanh nghiệp lựa chọn được nhà cung cấp uy tín chất lượng.

Thông tư 68 về hóa đơn điện tử cần lưu ý những điểm gì

Yêu cầu chi tiết nội dung hóa đơn điện tử

Thông tư 68/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/09/2019 đã chi tiết hóa nội dung HĐĐT. Cụ thể, các yêu cầu đã được quy định rõ tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.

 • Yêu cầu tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn.
 • Yêu cầu tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
 • Yêu cầu tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế).
 • Yêu cầu Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
 • Yêu cầu chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua.
 • Yêu cầu thời điểm lập hóa đơn điện tử.
 • Yêu cầu mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Yêu cầu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có).
 • Ngoài ra, các yêu cầu về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử; các trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung hóa đơn điện tử; các nội dung khác trên hóa đơn điện tử,… cũng được quy định rất rõ tại điều này.
Thông tư 68 về hóa đơn điện tử cần lưu ý những điểm gì

Để biết thêm thông tin chi tiết các gói cước, sản phẩm, dịch vụ,
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0886.116.116
hoặc đăng ký trực tuyến tại đây