VNPT khẳng định vai trò tiên phong dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia

Với những dấu ấn đạt được VNPT đã khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia. Trong năm 2020 tập đoàn VNPT đã triển khai thành công nhiều nền tảng lớn cho Chính phủ, doanh nghiệp…

VNPT khẳng định vai trò tiên phong dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia

Tình hình sản xuất kinh doanh VNPT năm 2020

Nhận định của Ông Phạm Đức Long mở đầu Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021 của VNPT. Năm 2020 là một năm vô cùng đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Điều đó đã làm thay đổi mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó thiên tai năm nay cũng diễn biến phức tạp, bất thường trên nhiều vùng miền cả nước. Đặc biệt là đợt mưa lũ lớn lịch sử tại Trung Bộ gây thiệt hại lớn về người và của.

VNPT đã hoàn thành cơ bản kế hoạch phát triển hạ tầng mạng di động năm 2020 bền vững. Cơ sở hạ tầng tăng 18%, thiết bị trạm 4G tăng 27% và vùng phủ sóng 4G tăng hơn 5%. Dữ liệu được so với cuối năm 2019 với quy mô tới nay đạt hơn 100.000 trạm 2G/3G/4G. Cũng trong năm 2020, Tập đoàn đã xây dựng, ban hành Quy hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Chương trình dành cho các lĩnh vực chủ chốt: mạng di động, 5G, hạ tầng CNTT, An toàn an ninh. Đây là các nhóm dịch vụ nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia.

Công tác kinh doanh các dịch vụ cốt lõi đã có nhiều sáng tạo và đạt kết quả tích cực. Tăng trưởng 18,9% doanh thu data, tăng tỷ trọng so với tổng doanh thu di động từ 28,3% lên 35,2%. Dịch vụ băng rộng cố định tăng trưởng cả về doanh thu 5,5% và tăng lượng thuê bao 39%. Dịch vụ truyền hình MyTV doanh thu tăng 36,2% và thuê bao sử dụng tăng 34,2%. Riêng mảng dịch vụ công nghệ thông tin tăng doanh thu 18%. Dịch vụ CNTT định hướng đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

VNPT tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong chuyển đổi số quốc gia

VNPT tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong chuyển đổi số quốc gia trong năm 2020. Chủ động tham gia và là đơn vị nòng cốt dẫn dắt các chương trình xây dựng Chính phủ số. Bên cạnh các chương trình xây dựng nền kinh tế số cũng như chuyển đổi xã hội số.

VNPT đã khẳng định vai trò tiên phong hỗ trợ công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Triển khai thành công nhiều nền tảng lớn cho Chính phủ như Trục liên thông văn bản quốc gia. Dịch vụ Cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp thành công nền tảng thanh toán Payment Platform. Xây dựng từ Cổng dịch vụ công quốc gia đến các Cổng dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương. Giúp cho việc thanh toán dịch vụ công trực tuyến được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra VNPT còn xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

VNPT đang tích cực tham gia xây dựng các cơ sở dữ liệu quan trọng hỗ trợ chuyển đổi số. Như xây cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cán bộ, công chức, viên chức. Cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; y tế; giáo dục…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *