VNPT DMS - Giải pháp quản lý kênh phân phối và bán hàng trực tuyến
VNPT ERP - Giải pháp quản trị cho doanh nghiệp.