vnEdu - là giải pháp xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây

VNEDU - GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

VnEdu giáo dục điện tử Việt Nam là một giải pháp VNPT xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây. Nhằm tin học hoá toàn diện công tác quản lý, điều hành trong ngành giáo dục. Kết nối gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục. Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dạy và học.

Lợi ích dịch vụ VnEdu giải pháp giáo dục điện tử mang lại:

  • Hình thức quản lý mới, khoa học cho nhà trường trên nền điện toán đám mây
  • Kênh liên lạc kịp thời giữa phụ huynh và nhà trường
  • Sử dụng trên đa phương tiện: Điện thoại, MyTV, Máy tính kết nối Internet. Và hỗ trợ truy cập mọi lúc mọi nơi cho người sử dụng
  • Lưu trữ đầy đủ, tăng tốc độ chia sẻ dữ liệu và chuyên môn giữa giáo viên với nhau. Và giữa giáo viên với học sinh, phụ huynh.
  • Lưu trữ và quảng bá hình ảnh trường học thông qua website nhà trường.

Đối tượng sử dụng:

  • Các trường học trên toàn quốc
  • Giáo viên, học sinh và phụ huynh
VNPT miễn phí data 3G/4G VinaPhone khi truy cập app vnEdu Connect