VNPT DMS – (VNPT Distribution Management System) là hệ thống quản lý kênh phân phối và bán hàng trực tuyến giúp cho các Doanh nghiệp quản lý:

  • Các Nhà phân phối,
  • Các Điểm bán lẻ,
  • Đội ngũ Nhân viên kinh doanh
  • Cửa hàng, Chuỗi cửa hàng trực thuộc…

với chi phí thấp nhất dựa trên mô hình Điện toán đám mây

Lợi ích dịch vụ:

Cung cấp giải pháp quản lý kênh phân phối trên nền tảng web cho các đơn vị
Đối tượng sử dụng:

Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại vừa và nhỏ