Webinar Hóa đơn điện tử

Nhằm hỗ trợ Tổ chức/Doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và triển khai Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC theo đúng tiến độ và lộ trình của Bộ Tài Chính, Trung tâm Kinh doanh VNPT Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT VinaPhone) phối hợp cùng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi hội thảo theo thông tin cụ thể như sau:

  • Quý Doanh nghiệp có thể lựa chọn tham gia hội thảo vào 01 trong 02 ngày như sau: từ 14 giờ – 16 giờ ngày 05/11/2021 hoặc từ 09 giờ – 11 giờ ngày 06/11/2021.

  • Hình thức tổ chức hội thảo: trực tuyến qua Zoom Webinar
  • Diễn giả tham gia trao đổi tại hội thảo:

+  Cục Thuế TP.HCM:

    • Ông Nguyễn Hoa Bắc Trưởng phòng CNTT – Thành viên Tổ triển khai HĐĐT Tổng Cục thuế
    • Ông Nguyễn Hữu Tuyền – Phó phòng Thanh tra

+  VNPT VinaPhone:

    • Ông Đỗ Kế Công – Trưởng Bộ phận Quản lý Dịch vụ Số

Đăng ký tham gia Hội thảo tại đường link: https://bit.ly/Hoithao-HDDT,
hoặc quét QR code:

Nội dung hội thảo

– Tóm tắt lại các thay đổi của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC so với hiện tại.

– Cập nhật các tiến độ và mô tả hệ thống Hoá đơn điện tử của VNPT đã thay đổi và cập nhật như thế nào theo quy định mới về Hóa đơn điện tử.

– Phối hợp với Cục thuế TP.HCM trả lời các khó khăn, thắc mắc của khách hàng trong quá trình triển khai.

Tham gia hội thảo nhận quà hấp dẫn

Quý Tổ chức/Doanh nghiệp ngoài tham gia Hội thảo để tìm hiểu những vấn đề xung quanh việc triển khai Hóa đơn điện tử theo đúng tiến độ và lộ trình của Bộ Tài Chính, còn được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt của VNPT VinaPhone, theo thông tin cụ thể như sau:

Ưu đãi dành cho tất cả khách hàng tham dự hội thảo

Áp dụng giá ưu đãi cho gói cước tích hợp dịch vụ chữ ký số (VNPT-CA) và dịch vụ kê khai Bảo hiểm Xã hội (VNPT-VAN)

Giá ưu đãi (*)

660.000 đồng (đã bao gồm VAT)

(*) Thời gian sử dụng: 18 tháng

Thời gian áp dụng: từ 1/11/2021 đến 31/12/2021

Ưu đãi dành cho khách hàng chưa sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử của VNPT (VNPT Invoice):

Miễn phí dịch vụ đến tháng 07/2022

Ưu đãi dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử của VNPT (VNPT Invoice):

Miễn phí 03 tháng sử dụng dịch vụ Ký số từ xa (VNPT SmartCA) và 100 Hợp đồng điện tử (VNPT eContract)

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

hoặc quét QR code: