Lưu trữ thẻ: Thông tư 68

Thông tư 68 về hóa đơn điện tử cần lưu ý những điểm gì?

Thông tư 68 hướng dẫn thực hiện NĐ 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn [...]