Lưu trữ thẻ: thử nghiệm 5G VinaPhone

Tập đoàn VNPT được phép thử nghiệm 5G VinaPhone tại 457 vị trí

Bộ Thông Tin & Truyền Thông Đã Cấp Phép Cho Tập Đoàn VNPT Thử Nghiệm [...]